Laboratory Maintenance Committee

Laboratory Maintenance Committee

Designation Name
Convener Iftikar Rahaman
Jt. Convener Washim Reja
Member Sri Sukdeb Pal
Dr. Samit Paul
Sri Rahul Chowdhury
Dr. Kartick Chandra Pal
Dr. Joydeb Bhattacharyya
Sri Bipul Sarkar
Sri Nayan Sarkar
Dr. Mrinal Kanti Das
Sri Bikash Sinha Roy